Besties and we know it

$17.00
  • Besties and we know it

"Besties and we know it"

Blank greeting card

Original found polaroid
Fabric: yellow knit, cotton floral, cotton plaid